Eszkola

Wzór na współczynnik Eta kwadrat wzór

Wzór na współczynnik Eta kwadrat (miarę procentu wyjaśnionej wariancji zmiennej zależnej przez dany efekt (czynnik lub interakcję czynników)) ma postać:


\(\eta^2 = \dfrac{SS_{T}}{SS_{C}}\)

Symbole:

\(\eta^2\) - Eta kwadrat

\(SS_{T}\) - suma kwadratów dla danego czynnika lub interakcji czynników

\(SS_{C}\) - suma kwadratów całkowita


Uzyskany wynik możemy również dodatkowo pomnożyć przez \(100\%\) aby otrzymać procentowy wynik (procent wyjaśnionej wariancji). Dzieląc sumę kwadratów dla danego czynnika A przez sumę kwadratów uzsykujemy procent wyjaśnionej wariancji przez dany czynnik (Eta kwadrat \(\eta^2\)). Inaczej wyliczane jest cząstkowe Eta kwadrat.


Wzór na współczynnik Eta kwadrat - jak stosować w praktyce?

7+3 =