Eszkola

Wzór na test Welcha-Aspina wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na test Welcha-Aspin


Wzór na test Welcha-Aspin (inaczej zwany również formułą Welcha) na korektę liczby stopni swobody przy braku równości wariancji w teście t-Studenta dla prób niezależnych ma postać:

\(df_W = \dfrac{(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2})^2}{\dfrac{(s_1^2 / n_1)^2}{n_1-1} + \dfrac{(s_2^2 / n_2)^2}{n_2-1}}\)

Gdzie:

\(df_W\) - skorygowane stopnie swobody

\(s_1^2\) - wariancja w pierwszej grupie

\(s_2^2\) - wariancja w drugiej grupie

\(n_1\) - liczebność w pierwszej grupie 

\(n_2\) - liczebność w drugiej grupie


Należy zaznaczyć, że skorygowane stopnie swobody najczęściej nie są liczbą całkowitą. 


Wzór na test Welcha-Aspina - jak stosować w praktyce?

5+9 =