Eszkola

Wzór na regresję liniową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na regresję liniową ma postać:

 

\(Y = b_1X_1 + b_2X_2 + ... + b_nX_n + a\)

 

gdzie:

\(Y\) - zmienna zależna, zmienna wyjaśniana, przewidywana

\(X_i\) - predyktor w modelu, kolejna zmienna wyjaśniająca, przewidująca

\(b_i\) - współczynnik dla danego predyktora w modleu regresji liniowej

\(a\) - wyraz wolny


Powyższy wzór odnosi się do sytaucji, gdy do modelu regresji wprowadza się wiele predyktorów. Dla każdego z predyktorów ustalana się współczynnik regresji (b).
Dla jednego predyktora prosta regresja liniowa - model klasyczny przyjmuje postać: \(Y = b_1X + a\).

Wzór na regresję liniową - jak stosować w praktyce?

6-3 =
  • K Kamil 05.11.2022

    👍