Eszkola

Fizyka wzory

Teoria względności i elementy kosmologii

 1. Niezmiennik relatywistyczny
 1. Bezwzględny współczynnik załamania światła
 2. Bilans energii podczas kreacji cząstek
 3. Ciśnienie
 4. Ciśnienie słupa wody
 5. Czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym
 6. Czas trwania lotu ciała w rzucie pionowym
 7. Czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym
 8. Czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym
 9. Częstotliwość fali dźwiękowej
 10. Czynnik beta
 11. Czynnik Lorentza
 12. Droga w ruchu jednnostajnym prostoliniowy
 13. Droga w ruchu jednostajnie zmienny prostoliniowym przyspieszonym
 14. Droga w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 15. Droga w ruchu jednostajnym po okręgu
 16. Druga prędkość kosmiczna
 17. Dylatacja czasu
 18. Długość wektora
 19. Energia fali dźwiękowej
 20. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
 21. Energia kinetyczna w ruchu postępowym
 22. Energia pola magnetycznego
 23. Energia potencjalna blisko powierzchni Ziemi
 24. Energia potencjalna sprężystości
 25. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym
 26. Entropia czarnej dziury
 27. Gęstość
 28. Gęstość powierzchniowa ładunku
 29. Iloczyn skalarny dwóch wektorów
 30. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów
 31. Indukcja magnetyczna
 32. Kąt rozbieżności wiązki światła laserowego
 33. Maksymalna wysokość ciała przy spadku swobodnym
 34. Maksymalna wysokość ciała w rzucie pionowym
 35. Maksymalna wysokość ciała w rzucie poziomym
 36. Maksymalna wysokość ciała w rzucie ukośnym
 37. Masa relatywistyczna
 38. Mnożenie wektorów przez liczbę
 39. Moc
 40. Moc prądu stałego
 41. Moc źródła dźwięku (moc akustyczna)
 42. Moment bezwładności punktu materialnego
 43. Moment pędu
 44. Moment siły
 45. Napięcie prądu elektrycznego
 46. Natężenie fali dźwiękowej (natężenie akustyczne)
 47. Natężenie prądu elektrycznego
 48. Okres drgań wahadła fizycznego
 49. Okres drgań wahadła matematycznego
 50. Okres drgań wahadła sprężynowego
 51. Opór elektryczny (rezystancja)
 52. Opór właściwy (rezystywność)
 53. Pęd
 54. Pełna polaryzacja światła
 55. Pełne odbicie wewnętrzne swiatła
 56. Pierwsza prędkość kosmiczna
 57. Pojemność kondensatora
 58. Pojemność kondensatora płaskiego
 59. Pojemność kuli jednorodnej
 60. Pojemność przewodnika
 61. Potencjał w otoczeniu ładunku punktowego
 62. Poziom mocy akustycznej
 63. Poziom natężenia dźwięku (Poziom ciśnienia akustycznego)
 64. Praca
 65. Praca prądu stałego
 66. Prawo Coulomba - wzory
 67. Prawo Ohma
 68. Prawo Plancka
 69. Prawo Stefana-Boltzmanna
 70. Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)
 71. Prędkość fali
 72. Prędkość kątowa w ruchu jednostajnym po okręgu
 73. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym
 74. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 75. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu
 76. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 77. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym
 78. Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
 79. Przewodność właściwa
 80. Przyspieszenie Coriolisa
 81. Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu
 82. Przyspieszenie grawitacyjne
 83. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 84. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym
 85. Relatywistyczne prawo składania prędkości
 86. Równanie Braggów
 87. Równoważność masy i energii (wzór Einsteina)
 88. Siła
 89. Siła Coriolisa
 90. Siła elektrodynamiczna
 91. Siła Lorentza
 92. Siła nacisku na równie pochyłą
 93. Siła oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów
 94. Siła wyporu
 95. Siła zsuwania po równi pochyłej
 96. Trzecia prędkość kosmiczna
 97. Twierdzenie Steinera
 98. Współczynnik proporcjonalności
 99. Współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego)
 100. Współczynnik tarcia statycznego
 101. Wysokość i odległość ciała w danej chwili przy spadku swobodnym
 102. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie pionowym
 103. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie poziomym
 104. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym
 105. Względny współczynnik załamania światła
 106. Wzmocnienie tranzystora
 107. Zasięg rzutu pionowego
 108. Zasięg rzutu poziomego
 109. Zasięg rzutu przy spadku swobodnym
 110. Zasięg rzutu ukośnego
 111. Zjawisko Comptona