Fizyka

 1. Bezwzględny współczynnik załamania światła

 2. Bilans energii podczas kreacji cząstek

 3. Ciśnienie

 4. Ciśnienie słupa wody

 5. Czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym

 6. Czas trwania lotu ciała w rzucie pionowym

 7. Czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym

 8. Czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym

 9. Częstotliwość fali dźwiękowej

 10. Czynnik beta

 11. Czynnik Lorentza

 12. Długość wektora

 13. Droga w ruchu jednnostajnym prostoliniowy

 14. Droga w ruchu jednostajnie zmienny prostoliniowym przyspieszonym

 15. Droga w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

 16. Droga w ruchu jednostajnym po okręgu

 17. Druga prędkość kosmiczna

 18. Dylatacja czasu

 19. Energia fali dźwiękowej

 20. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym

 21. Energia kinetyczna w ruchu postępowym

 22. Energia pola magnetycznego

 23. Energia potencjalna blisko powierzchni Ziemi

 24. Energia potencjalna sprężystości

 25. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym

 26. Entropia czarnej dziury

 27. Gęstość

 28. Gęstość powierzchniowa ładunku

 29. Iloczyn skalarny dwóch wektorów

 30. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów

 31. Indukcja magnetyczna

 32. Kąt rozbieżności wiązki światła laserowego

 33. Maksymalna wysokość ciała przy spadku swobodnym

 34. Maksymalna wysokość ciała w rzucie pionowym

 35. Maksymalna wysokość ciała w rzucie poziomym

 36. Maksymalna wysokość ciała w rzucie ukośnym

 37. Masa relatywistyczna

 38. Mnożenie wektorów przez liczbę

 39. Moc

 40. Moc prądu stałego

 41. Moc źródła dźwięku (moc akustyczna)

 42. Moment bezwładności punktu materialnego

 43. Moment pędu

 44. Moment siły

 45. Napięcie prądu elektrycznego

 46. Natężenie fali dźwiękowej (natężenie akustyczne)

 47. Natężenie prądu elektrycznego

 48. Okres drgań wahadła fizycznego

 49. Okres drgań wahadła matematycznego

 50. Okres drgań wahadła sprężynowego

 51. Opór elektryczny (rezystancja)

 52. Opór właściwy (rezystywność)

 53. Pęd

 54. Pełna polaryzacja światła

 55. Pełne odbicie wewnętrzne swiatła

 56. Pierwsza prędkość kosmiczna

 57. Pojemność kondensatora

 58. Pojemność kondensatora płaskiego

 59. Pojemność kuli jednorodnej

 60. Pojemność przewodnika

 61. Potencjał w otoczeniu ładunku punktowego

 62. Poziom mocy akustycznej

 63. Poziom natężenia dźwięku (Poziom ciśnienia akustycznego)

 64. Praca

 65. Praca prądu stałego

 66. Prawo Coulomba

 67. Prawo Ohma

 68. Prawo Plancka

 69. Prawo Stefana-Boltzmanna

 70. Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)

 71. Prędkość fali

 72. Prędkość kątowa w ruchu jednostajnym po okręgu

 73. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

 74. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

 75. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu

 76. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

 77. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym

 78. Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

 79. Przewodność właściwa

 80. Przyspieszenie Coriolisa

 81. Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu

 82. Przyspieszenie grawitacyjne

 83. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

 84. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym

 85. Relatywistyczne prawo składania prędkości

 86. Równanie Braggów

 87. Równoważność masy i energii (wzór Einsteina)

 88. Siła

 89. Siła Coriolisa

 90. Siła elektrodynamiczna

 91. Siła Lorentza

 92. Siła nacisku na równie pochyłą

 93. Siła oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów

 94. Siła wyporu

 95. Siła zsuwania po równi pochyłej

 96. Trzecia prędkość kosmiczna

 97. Twierdzenie Steinera

 98. Współczynnik proporcjonalności

 99. Współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego)

 100. Współczynnik tarcia statycznego

 101. Wysokość i odległość ciała w danej chwili przy spadku swobodnym

 102. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie pionowym

 103. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie poziomym

 104. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym

 105. Względny współczynnik załamania światła

 106. Wzmocnienie tranzystora

 107. Zasięg rzutu pionowego

 108. Zasięg rzutu poziomego

 109. Zasięg rzutu przy spadku swobodnym

 110. Zasięg rzutu ukośnego

 111. Zjawisko Comptona