Fizyka wzory

 1. Bezwzględny współczynnik załamania światła
 2. Bilans energii podczas kreacji cząstek
 3. Ciśnienie
 4. Ciśnienie słupa wody
 5. Czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym
 6. Czas trwania lotu ciała w rzucie pionowym
 7. Czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym
 8. Czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym
 9. Częstotliwość fali dźwiękowej
 10. Czynnik beta
 11. Czynnik Lorentza
 12. Droga w ruchu jednnostajnym prostoliniowy
 13. Droga w ruchu jednostajnie zmienny prostoliniowym przyspieszonym
 14. Droga w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 15. Droga w ruchu jednostajnym po okręgu
 16. Druga prędkość kosmiczna
 17. Dylatacja czasu
 18. Długość wektora
 19. Energia fali dźwiękowej
 20. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
 21. Energia kinetyczna w ruchu postępowym
 22. Energia pola magnetycznego
 23. Energia potencjalna blisko powierzchni Ziemi
 24. Energia potencjalna sprężystości
 25. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym
 26. Entropia czarnej dziury
 27. Gęstość
 28. Gęstość powierzchniowa ładunku
 29. Iloczyn skalarny dwóch wektorów
 30. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów
 31. Indukcja magnetyczna
 32. Kąt rozbieżności wiązki światła laserowego
 33. Maksymalna wysokość ciała przy spadku swobodnym
 34. Maksymalna wysokość ciała w rzucie pionowym
 35. Maksymalna wysokość ciała w rzucie poziomym
 36. Maksymalna wysokość ciała w rzucie ukośnym
 37. Masa relatywistyczna
 38. Mnożenie wektorów przez liczbę
 39. Moc
 40. Moc prądu stałego
 41. Moc źródła dźwięku (moc akustyczna)
 42. Moment bezwładności punktu materialnego
 43. Moment pędu
 44. Moment siły
 45. Napięcie prądu elektrycznego
 46. Natężenie fali dźwiękowej (natężenie akustyczne)
 47. Natężenie prądu elektrycznego
 48. Okres drgań wahadła fizycznego
 49. Okres drgań wahadła matematycznego
 50. Okres drgań wahadła sprężynowego
 51. Opór elektryczny (rezystancja)
 52. Opór właściwy (rezystywność)
 53. Pęd
 54. Pełna polaryzacja światła
 55. Pełne odbicie wewnętrzne swiatła
 56. Pierwsza prędkość kosmiczna
 57. Pojemność kondensatora
 58. Pojemność kondensatora płaskiego
 59. Pojemność kuli jednorodnej
 60. Pojemność przewodnika
 61. Potencjał w otoczeniu ładunku punktowego
 62. Poziom mocy akustycznej
 63. Poziom natężenia dźwięku (Poziom ciśnienia akustycznego)
 64. Praca
 65. Praca prądu stałego
 66. Prawo Ohma
 67. Prawo Plancka
 68. Prawo Stefana-Boltzmanna
 69. Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)
 70. Prędkość fali
 71. Prędkość kątowa w ruchu jednostajnym po okręgu
 72. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym
 73. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 74. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu
 75. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 76. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym
 77. Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
 78. Przewodność właściwa
 79. Przyspieszenie Coriolisa
 80. Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu
 81. Przyspieszenie grawitacyjne
 82. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym
 83. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym
 84. Relatywistyczne prawo składania prędkości
 85. Równanie Braggów
 86. Równoważność masy i energii (wzór Einsteina)
 87. Siła
 88. Siła Coriolisa
 89. Siła elektrodynamiczna
 90. Siła Lorentza
 91. Siła nacisku na równie pochyłą
 92. Siła oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów
 93. Siła wyporu
 94. Siła zsuwania po równi pochyłej
 95. Trzecia prędkość kosmiczna
 96. Twierdzenie Steinera
 97. Współczynnik proporcjonalności
 98. Współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego)
 99. Współczynnik tarcia statycznego
 100. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie pionowym
 101. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie poziomym
 102. Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym
 103. Względny współczynnik załamania światła
 104. Wzmocnienie tranzystora
 105. Zasięg rzutu pionowego
 106. Zasięg rzutu poziomego
 107. Zasięg rzutu przy spadku swobodnym
 108. Zasięg rzutu ukośnego
 109. Zjawisko Comptona