Eszkola

Względny współczynnik załamania światła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na względny współczynnik załamania światła ma postać:

\(n_{21} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(n_{21}\) - względny współczynnik załamania światła przy przejściu z ośrodka 1 do ośrodka 2\([-]\)

\(n_1, \: n_2\) - bezwględne współczynniki załamania światła ośrodków 1 i 2\([-]\)

\(v_1, \: v_2\) - prędkości światła w ośrodkach 1 i 2 \([\dfrac{m}{s}]\)

\(\lambda_1, \: \lambda_2\) - długości fal w ośrodkach 1 i 2 \([m]\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(s\) - sekunda


Bezwzględny współczynnik załamania światła

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)

Pełne odbicie wewnętrzne światła

Pełna polaryzacja światła

Względny współczynnik załamania światła - jak stosować w praktyce?

5-3 =