Eszkola

Czynnik Lorentza wzór

W teorii względności często występuje czynnik Lorentza w przypadkach rozpatrywania układów odniesienia.

\(\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

gdzie:

\(\gamma\) – czynniki Lorentza,

\(v\) - prędkość obiektu \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(c\) – prędkość światła w próżni \(c=299792458 \: \dfrac{m}{s}\),

Czynnik Lorentza - jak stosować w praktyce?

5×1 =