Eszkola

Wzór na pojemność przewodnika wzór

Wzór na pojemność przewodnika ma postać:

\(C = \dfrac{q}{\varphi}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - pojemność przewodnika \([\dfrac{C}{V} = F]\)

\(q\) - ilość zgromadzonego ładunku elektrycznego \([C]\)

\(\varphi\) - potencjał elektryczny \([V]\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(C\) - kulomb

\(V\) - wolt

Wzór na pojemność przewodnika - jak stosować w praktyce?

8-2 =