Eszkola

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie poziomym wzór

Maksymalna wysokość ciała w rzucie poziomym

Kąt rzutu \(\alpha = 0\)

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie poziomym ma postać:

\(h_{max} = \dfrac{g\cdot S^2}{2\cdot V_0^2}\)    lub    \(h=\dfrac{g\cdot t^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(h_{max}\) - maksymalna wysokość ciała \([m]\)

\(S\) - zasięg rzutu \([m]\)

\(V_0\) - prędkość początkowa \([\dfrac{m}{s}]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \(9,81\: [\dfrac{m}{s^2}]\), ale może też być inne przyspieszenie np. księżyca, w zależności gdzie się znajdujemy

\(t\) - czas \([s]\)

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie poziomym - jak stosować w praktyce?

1+3 =