Eszkola

Fazy Księżyca

Księżyc krążąc wokół Ziemi wchodzi w różne powtarzalne fazy, które oznaczają, jaka jego część oglądana z Ziemi jest oświetlona przez Słońce. Różne jego widzialne kształty wynikają ze zmian w położeniu Ziemi, Księżyca i Słońca względem siebie, ponieważ Słońce prawie zawsze oświetla jego połowę. 

Fazy księżyca:
- nów – część Księżyca zwrócona do Ziemi nie jest oświetlona
- kwadra pierwsza – widoczna jest dokładnie prawa połowa Księżyca
- pełnia – widoczna cała część Księżyca zwrócona do Ziemi
- kwadra ostatnia – widoczna jest lewa połowa Księżyca
Dla obserwatora na półkuli północnej od nowiu do pierwszej kwadry Księżyca przybywa z prawej strony aż do pełni, kiedy to widać całą jego tarczę, natomiast od pełni zaczyna go „ubywać” z prawej strony aż do nowiu, kiedy to jego tarcza jest niewidoczna. 

Ułożenie Księżyca, Słońca i Ziemi w poszczególnych fazach Księżyca
Nów- 1 – Księżyc leży w jednej linii ze Słońcem i Ziemią, jednak jest pomiędzy nimi więc jego część widoczna z Ziemi jest nieoświetlona 
Pełnia – 5 – Księżyc jest w jednej linii ze Słońcem i Ziemią, ale leży po drugiej stronie Ziemi, więc jego część widoczna z Ziemi jest w pełni oświetlona
Kwadra pierwsza – 3
Kwadra ostatnia – 7 
 

Fazy Księżyca

Autor zdjęcia: Horst Frank

Fazy Księżyca Wasze opinie

7×2 =