Eszkola

Pływy morskie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pływy morskie to naprzemienne wznoszenie się i opadanie powierzchni zbiornika wodnego. Obejmują dwa cykle, z których jeden to znoszenie wody – przypływ oraz jej obniżanie – odpływ. W umiarkowanych szerokościach geograficznych zarówno jedne jak i drugie powtarzają się co około 12 godzin. Tak wiec dwa razy na dobę można zaobserwować przypływ i dwa razy na dobę można obserwować jego odpływ – są to tzw. pływy półdobowe. W okolicy równika natomiast są pływy dobowe, czyli jeden raz na dobę następuje przypływ i jeden raz następuje odpływ.
Podczas przypływu woda podnosi się z minimalnej wysokości do maksymalnej. Podczas odpływu natomiast woda obniża się z maksymalnej wysokości do minimalnej. 
Pływy są spowodowane działaniem sił grawitacyjnych Słońca i Księżyca jak również działaniem siły odśrodkowej, która jest konsekwencją ruchu obrotowego Ziemi. 
W momencie gdy Słońce, Ziemia i Księżyc są w linii prostej, czyli podczas pełni i nowiu ich rozmiary ulegają nasileniu. W sytuacji gdy  ułożenie Słońca, Ziemi i Księżyca tworzy kąt prosty pływy są najsłabsze.  
Rozmiary pływów nie są jednakowe na całej kuli ziemskiej. Zależą od rozkładu lądów. Na oceanie są większe i bardziej zauważalne niż na morzach. Na otwartym morzu nie są wyższe niż 1 metr, u wybrzeży Ameryki Południowej w okolicy Amazonki mogą dochodzić do 5 metrów, 
 

Pływy morskie

Autor zdjęcia: Obraz RENE RAUSCHENBERGER z Pixabay

Pływy morskie Wasze opinie

4×4 =