Eszkola

Fotosynteza – co to takiego?

Co to jest fotosynteza?

Fotosynteza jest to odżywianie autotroficzne. To przede wszystkim proces wytwarzania złożonych związków organicznych z prostych związków nieorganicznych przy udziale energii świetlnej.

Gdzie zachodzi fotosynteza?

Zachodzi u roślin, protistów roślinopodobnych i niektórych grup bakterii. U roślin i protistów proces ten przebiega w chloroplastach, a u bakterii w tylakoidach.

Rodzaje fotosyntezy

Fotosynteza oksygeniczna – przebiegająca z uwolnieniem tlenu.

  • Zachodzi  u areobów – roślin, protistów roślinopodobnych i sinic.
  • Źródłem elektronów w fazie zależnej od światła jest woda.
  • Produktem ubocznym jest tlen.
  • Przebieg: 6 CO2 + 6 H20 ----energia świetlna-------> C6H12O6 + 6 O2

Fotosynteza anoksygeniczna – przebiegająca bez uwolnienia tlenu

  • Zachodzi u anaerobów – bakterii zielonych i purpurowych.
  • Źródłem elektronów w fazie zależnej od światła jest prosty związek nieorganiczny lub organiczny.
  • Tlen nie powstaje

Etapy fotosyntezy u roślin i ich lokalizacja w chloroplaście:

Faza zależna od światła – zachodzi w błonach tylakoidów i wymaga obecności barwników fotosyntetycznych, których funkcją jest pochłanianie światła o odpowiedniej długości fali.

Faza niezależna od światła – zachodzi w stromie chloroplastów. W fazie tej z COsą wytwarzane związki organiczne.

Barwniki fotosyntetyczne:

 

Fotosynteza Wasze opinie

5×7 =