Eszkola

Tkanki okrywające - omówienie

Tkanki okrywające roślin tworzą zewnętrzną powłokę organizmu, która ma styczność ze środowiskiem zewnętrznym i chroni tkanki wewnętrzne od jego niepożądanego działania oraz nadmiernej utraty wody. Tkanki okrywające dzieli się na pierwotną (skórkę) oraz wtórną (korek). Skórkę dzieli się na cześć pokrywającą nadziemne części rośliny (epidermę) oraz korzeń (ryzodermę, epiblemę). Epiderma zbudowana jest z pojedynczej warstwy żywych i ściśle przylegających do siebie komórek, często nieposiadających chloroplastów. Ściana komórkowa komórek skórki jest asymetryczna – po zewnętrznej stronie jest grubsza i pokryta (adkrustowana) kutyną, która zapobiega nadmiernemu parowaniu wody oraz uniemożliwia wnikanie patogenom. Epiderma posiada aparaty szparkowe – dwukomórkowe struktury umożliwiające regulowaną wymianę gazową oraz transpirację roślin. Dodatkowo skórka ma zdolność specjalizowania swoich komórek w charakterystyczne wytwory m.in. włoski kutnerowe, czepne, parzące, wydzielnicze czy kolce, które pełnią funkcje obronne lub usprawniają proces rozsiewania. Ryzoderma również składa się z pojedynczej warstwy komórek, które ściśle do siebie przylegają, jednak w odróżnieniu od epidermy nie posiada aparatów szparkowych, oraz nie jest pokryta kutyną. Cechą charakterystyczną skórki korzenia jest wytwarzanie włośników (długich wyrostków), które zwiększają powierzchnię korzenia i usprawniają pobieranie wody oraz związków mineralnych z gleby.

Tkanka okrywająca wtórna określana również korkiem lub fellemem pokrywa organy roślin wykazujących wtórny przyrost na grubość. Korek powstaje z komórek tkanki korkotwórczej (fellogenu). Zbudowany jest z warstw martwych, wypełnionych powietrzem komórek o grubych, wysyconych suberyną ścianach komórkowych. Podobnie jak w skórce, w korku również występują struktury umożliwiające wymianę gazową oraz transpirację, są to przetchlinki. Bezpośrednio pod korkiem znajduje się felloderma tj. warstwa żywych komórek miękiszowych, które odkładane są do wnętrza rośliny. Fellem, fellogen i felloderma łącznie tworzą korkownicę (perydermę). 
 

Tkanki okrywające Wasze opinie

7+1 =

Oprócz tkanki okrywające może Ci się przydać