Eszkola

Białka - charakterystyka, funkcje, przykłady

Białka stanowią ok. 50% suchej masy komórek. Co ciekawe ich zawartość jest większa w komórkach zwierzęcych niż w komórkach roślinnych.

Najważniejsze funkcje białek:

 1. strukturalna
 2. katalityczna
 3. transportowa
 4. motoryczna
 5. zapasowa
 6. sygnałowa
 7. receptorowa
 8. odpornościowa
 9. regulacyjna

Charakterystyka białek:

 • białka strukturalne stanowią mechaniczną podporę komórek i tkanek
 • białka enzymatyczne przyspieszają przebieg reakcji biochemicznych
 • białka transportujące przenoszą np. jony lub cząsteczki innych związków i pierwiastków chemicznych
 • białka motoryczne są odpowiedzialne za ruch komórek i tkanek
 • białka zapasowe magazynują jony i cząsteczki innych związków oraz pierwiastków chemicznych. Niektóre z nich są źródłem aminokwasów
 • białka sygnałowe przenoszą informacje pomiędzy komórkami
 • białka receptorowe odbierają sygnały i przekazują je do odpowiednich struktur wykonawczych
 • przeciwciała rozpoznają i wiążą antygeny
 • czynniki transkrypcyjne wiążą się z DNA i regulują transkrypcji

Przykłady białek  oraz ich rola w  organizmie:

 • Kolagen tworzy włókna
 • Keratyna jest głównym składnikiem m.in. włosów i paznokci
 • Pepsyna katalizuje hydrolizę białek w żołądku
 • Polimeraza DNA katalizuje syntezę DNA
 • Hemoglobina przenosi tlen
 • Tranferyna przenosi żelazo
 • Białka błonowe z rodziny GLUT transportują glukozę przez błony komórek ssaków
 • Miozyna jest odpowiedzialna za skurcz włókien mięśniowych
 • Dyneina umożliwia ruch rzęsek i wici u organizmów eukariotycznych
 • Mioglobina magazynuje tlen
 • Kazeina mleka jest źródłem aminokwasów dla młodych ssaków
 • Insulina przenosi informacje o poziomie glukozy we krwi
 • Czynnik wzrostu naskórka stymuluje podziały komórek nabłonka
 • Rodopsyna w siatkówce oka odbiera energię fal świetlnych
 • Receptor acetylocholiny w błonie komórek mięśniowych odbiera sygnał chemiczny z zakończeń nerwowych
 • Przeciwdziała klasy IgE uczestniczą w zwalczaniu pasożytów i w reakcjach alergicznych
 • Białka z domeną palca cynkowego są czynnikami transkrypcyjnymi w komórkach eukariotycznych

Białka-charakterystyka Wasze opinie

7-2 =

Oprócz białka-charakterystyka może Ci się przydać