Eszkola

Woda - budowa i właściwości chemiczne

Woda dzięki swojej budowie warunkuje przebieg procesów życiowych na naszej planecie. Cząsteczkę wody buduje jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru. Wiązania między atomem tlenu a wodorami są spolaryzowane, wskutek przesunięcia wspólnych par elektronowych w kierunku atomu tlenu. Tlen ma znacznie większą elektroujemność niż wodór, pary elektronowe tworzące wiązania są przesunięte w jego stronę. Takie nierównomierne rozmieszczenie ładunków powoduje, że cząsteczka wody jest dipolarna. Dipol to cząsteczka o budowie biegunowej. Dipolowa budowa cząsteczek wody pozwala na powstawanie między nimi wiązań wodorowych. Mają one bezpośredni związek z właściwościami wody.

Woda jest najważniejszym składnikiem budulcowym każdej komórki. Jej zawartość w tkankach waha się od 20 do 85 %. Najmniej mają oczywiście kości, najwięcej komórki mózgu. Woda stanowi 2/3 masy naszego ciała. Najważniejszą cechą wody jest to, że jest bezwonna i bezbarwna. Oczywiście jest cieczą. Jest substratem lub produktem w wielu reakcjach chemicznych. Sama jest również dobrym rozpuszczalnikiem, zwłaszcza dla substancji o budowie polarnej i jonowej.  wodzie można tez powiedzieć, że ma wysoką pojemność cieplną. Co to takiego? To znaczy, że woda przejawia zdolność pochłaniania ciepła przy niewielkich zmianach jej własnej temperatury. Dzięki tej właściwości równomiernie rozprowadza ciepło do wszystkich tkanek organizmu oraz ochrania przed nagłymi zmianami termicznymi. Co ważne u organizmów stałocieplnych  woda bierze udział w termoregulacji.

Gęstość wody zależna jest od temperatury. Największą osiąga w temperaturze 4 stopni Celsjusza, w 0 krzepnie-przechodząc w zwiększający swą objętość lód, a wrze w 100 stopniach.

Kilka ciekawostek o wodzie.

  • W temperaturze pokojowej jest cieczą.
  • W stanie stałym ma mniejszą gęstość niż w stanie ciekłym.
  • Ma zdolność do kohezji i adhezji.
  • Charakteryzuje się wysokim napięciem powierzchniowym.
  • Ma duże ciepło parowania.
  • Ma duże ciepło właściwe. 
  • Ma większą gęstość niż powietrze.
  • Jest mało ściśliwa.
  • Jest reaktywna.

 

Woda Wasze opinie

7-1 =