Eszkola

Atomy i cząsteczki co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Cząsteczka, molekuła, to najmniejsza cząstka pierwiastka lub związku chemicznego zdolna do samodzielnego istnienia i zachowująca jego właściwości chemiczne.

Cząsteczki składają się z atomów różnych rodzajów powiązanych ze sobą wiązaniami chemicznymi.

Rozróżniamy cząsteczki dwuatomowe i wieloatomowe.

Dwuatomowa cząsteczka stanowi układ dwu atomów, połączonych w całość w wyniku przyciągających oddziaływań międzyatomowych.

Wieloatomowa cząsteczka stanowi układ trzech lub więcej atomów.

Atom jest najmniejszą częścią składową materii. Najprostszym przykładem jest atom wodoru (rysunek poniżej).

Atomy i cząsteczki

W jądrze atomowym znajdują się nukleony (protony i neutrony). Jądro skupia prawie całą masę atomu ma dodatni ładunek równy liczbie protonów

Proton to elementarny ładunek elektryczny +1, o ładunku równym \(1,6\cdot10^{-19} C\), ale o znaku przeciwnym niż w przypadku ładunku elektronu.

Neutron to elementarny ładunek elektryczny 0 (obojętny).

W sferze pozajądrowej krąży ujemnie naładowany elektron -1, o ładunku równym \(1,6\cdot10^{-19} C\).

Poza elektronami, nukleonami i elektronami do cząstek elementarnych atomu zalicza się również fotony i neutrina.

Fotony są cząstkami pozbawionymi masy i ładunku, są kwantami promieniowania elektromagnetycznego.

Neutrina to cząstki bez ładunku elektrycznego, powstające w procesie rozpadu neutronu.

 

Atomy i cząsteczki Wasze opinie

7+5 =
  • J Ja 16.11.2022

    Tak