Eszkola

Prawo Coulomba co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo Coulomba służy do wyznaczania wartości siły elektrostatycznej oddziałującej między ładunkami elektrycznymi.

Prawo Coulomba:

Wartość siły elektrostatycznej między naładowanymi ładunkami elektrycznymi jest wprost proporcjonalna do wartości iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Wartość siły elektrostatycznej jest dużo większa od siły grawitacyjnej, widać to w wzorach po wartościach współczynników proporcjonalności, dla siły elektrostatycznej wynosi \(9\cdot 10^9\) a dla siły grawitacji \(6,7\cdot 10^{-11}\). Oznacza to, że jeśli mielibyśmy dwa ciała, oba o masie 1 kg i ładunku 1 C, to wartość siły grawitacji byłaby miliard miliardów mniejsza od siły elektrostatycznej.

Do obliczenia wartości tej siły służy wzór:

\(F=k\cdot \dfrac{q_1\cdot q_2}{r^2}\)

dla

\(k=\dfrac{1}{4\pi \varepsilon }\)

gdzie:

\(k\)stała elektrostatyczna, lub współczynnik proporcjonalności \(k=9\cdot 10^9 \dfrac{N\cdot m^2}{C^2}\),

\( \varepsilon \)przenikalność elektryczna bezwzględna ośrodka \(\dfrac{C^2}{N\cdot m^2}\),

\(q_1\), \(q_2\)ładunek elektryczny [C],

\(r\) – odległość między ładunkami [m].

Dokładniej rozpisany wzór prezentujemy tutaj. Prawo Coulomba poza stosowaniem do ładunków elektrycznych, można użyć również do większych obiektów jak np. naładowane kule. Kierunek działania siły elektrostatycznej wyznacza się rysując prostą przechodzącą przez ładunki a jej zwrot zależny jest od charakteru ładunków.

Oddziaływania między ładunkami można podzielić na:

 - odpychające – w przypadku gdy ładunki są jednoimienne, czyli dwa dodatnie lub dwa ujemne,

 - przyciągające – w przypadku, gdy ładunki są różnoimienne, czyli jeden jest dodatni a drugi ujemny lub odwrotnie.

Prawo Coulomba Wasze opinie

9-1 =