Eszkola

Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na względną przenikalność elektryczną (stałą dielektryczną rozpuszczalników) ma postać:

\(\varepsilon_r = \dfrac{C}{C_0}\)

oraz

\(\varepsilon_r = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\varepsilon_r\) - względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników) \([-]\)

\(C\) - pojemność kondensatora z dielektrykiem (ciałem nie zawierającym ładunków swobodnych) \([F]\)

\(C_0\) - pojemność kondensatora w próżni \([F]\)

\(\varepsilon\) - przenikalność elektryczna danego ośrodka \([\dfrac{F}{m}]\)

\(\varepsilon_0\)  - przenikalność elektryczna próżni \([\dfrac{F}{m}]\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(m\) - metr

Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników) - jak stosować w praktyce?

3×5 =

Oprócz - wzór na względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników) może Ci się przydać