Eszkola

Wzór na efektywny promień chmury jonowej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na efektywny promień chmury jonowej ma postać:

\(d=k\left ( \dfrac{\varepsilon _{r}T}{I} \right )\)

gdzie:

\(d\) - efektywny promień chmury jonowej \([dm]\),

\(k\) - współczynnik proporcjonalności \([\frac{mol}{K\cdot dm^2}]\),

\(\varepsilon _{r}\) - względna przenikalność elektryczna rozpuszczalnika \([-]\),

\(T\) - temperatura roztworu \([K]\),

\(I\) - siła jonowa roztworu \([\frac{mol}{dm^3}]\).Wzór na efektywny promień chmury jonowej - jak stosować w praktyce?

3×5 =