Eszkola

Wzór na zmianę entalpii swobodnej w reakcji chemicznej wzór

Wzór na zmianę entalpii swobodnej w reakcji chemicznej ma postać:

\(\Delta G=\sum (n_iG_i^o)_{prod}-\sum (n_iG_i^o)_{substr}\)

gdzie:

\(\Delta G\) - zmiana entalpii swobodnej w reakcji chemicznej \([\frac{kJ}{mol}]\),

\(G_i^o\) - normalna molowa entalpia swobodna tworzenia \(i\)-tego związku chemicznego \([\frac{kJ}{mol}]\),

\(n_i\)współczynnik stechiometryczny dla \(i\)-tego związku z równania chemicznego.Wzór na zmianę entalpii swobodnej w reakcji chemicznej - jak stosować w praktyce?

5×3 =