Eszkola

Wzór na równanie Randlesa-Sevčika wzór

Równanie Randlesa-Sevčika

Równanie Randlesa-Sevčika wyraża się wzorem:

\(I_p=kz^{\frac{3}{2}}AD^{\frac{1}{2}}\nu ^{\frac{1}{2}}c\)

gdzie:

\(I_p\) - natężenie prądu piku \([A]\),

\(z\) - liczba elektronów biorąca udział w reakcji elektrodowej,

\(A\) - powierzchnia elektrody \([cm^2]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\frac{cm^2}{s}]\),

\(\nu\) - szybkość zmian potencjału \([\frac{V}{s}]\),

\(c\) - stężenie depolaryzatora \([\frac{mol}{cm^3}]\),

\(k\) - stała Randlesa-Sevčika, która przyjmuje wartość:

\(k=0,452\frac{F^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{1}{2}}T^{\frac{1}{2}}}\)

gdzie: 

\(R\) - stała gazowa \(R=8,314 [\frac{J}{mol\cdot K}]\),

\(F\) - stała Faradaya \(F= 9,6485 3365\cdot 10^4[\frac{C}{mol}]\),

\(T\) - temperatura pomiaru \([K]\).



Wzór na równanie Randlesa-Sevčika - jak stosować w praktyce?

8+5 =