Eszkola

Wzór na selektywność

Wzór na selektywność ma postać:

\(S=\cfrac{\Delta n_{Ag}}{\Delta n_a}\)

gdzie:

\(S\) - selektywność \([-]\),

\(n_{Ag}\) - ilość moli substratu, który przereagował w reakcji głównej \([mol]\),

\(n_A\) - całkowita liczba moli, która uległa przemianie w procesie \([mol]\).