Eszkola

Wzór na entalpię wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię ma postać:

\(H = U + pV\)

Wyjaśnienie symboli:

\(H\) - entalpia \([J]\)

\(U\) - energia wewnętrzna układu \([N \cdot m = J]\)

\(p\) - ciśnienie panujące  w tym układzie \([\dfrac{N}{m^2} = Pa]\)

\(V\) - objętość układu \([m^3]\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(J\) - dżul

\(Pa\) - paskal

\(m^3\) - metr sześcienny


Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji

Wzór na entalpię - jak stosować w praktyce?

6-3 =