Eszkola

Wzór na szybkość rozpuszczania

Wzór na szybkość rozpuszczania ma postać:

\(v_{rozp}=k_1S_{wl}\)

gdzie:

\(v_{rozp}\) - szybkość rozpuszczania,

\(k_1\) - współczynnik proporcjonalności,

\(S_{wl}\) - powierzchnia właściwa.