Eszkola

Wzór na zmianę entropii w reakcji chemicznej wzór

Wzór na zmianę entropii w reakcji chemicznej ma postać:

\(\Delta S= \underset{i=1}{\overset{}{\Sigma}}\left ( n_iS_i^o \right )_{prod}-\underset{i=1}{\overset{}{\Sigma}}\left ( n_iS_i^o \right )_{substr}\)

gdzie:

\(\Delta S\) - zmiana entropii \([\frac{J}{K}]\),

\(S_i^o\) - molowa entropia \(i\)-tego związku chemicznego \([\frac{J}{K}]\),

\(n_i\) - współczynnik stechiometryczny dla \(i\)-tego związku z równania chemicznego.Wzór na zmianę entropii w reakcji chemicznej - jak stosować w praktyce?

8-1 =