Eszkola

Wzór na wydajność procesu chemicznego wzór

Wzór na wydajność procesu chemicznego ma postać:

\(W=\dfrac{\left | \Delta n_{Ag} \right |}{n_{A_0}}\)

gdzie:

\(W\) - wydajność procesu chemicznego \([-]\),

\(n_{Ag}\)liczba moli substratu A zużytego w reakcji (zwykle głównej) \([mol]\),

\(n_{A_0}\) - początkowa liczba moli substratu A \([mol]\).Wzór na wydajność procesu chemicznego - jak stosować w praktyce?

9-2 =