Eszkola

Wzór na moment dipolowy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moment dipolowy ma postać:

\(\mu = q \cdot l\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\mu\) - moment dipolowy \([C \cdot m]\)

\(q\) - ładunek \([C]\)

\(l\) - odległość pomiędzy "środkami ciężkości" odmiennych ładunków


Często stosowaną jednostką momentu dipolowego jest debaj,  \(1 \: D = 3,33564 \: 10^{30} \: C \cdot m\)


Jednostki:

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(D\) - debaj


Momenty dipolowe

Wzór na moment dipolowy - jak stosować w praktyce?

8+7 =