Eszkola

Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy) ma postać:

\(\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_j\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta m\) - niedobór masy (defekt masy) \([kg]\)

\(m_p\) - masa protonu \([kg]\)

\(m_n\) - masa neutronu \([kg]\)

\(Z\) - ilość protonów

\(N\) - ilość neutronów

\(m_j\) - masa jądra nuklidu \([kg]\)

\( 1 [u] = 1,66 \cdot 10^{-27} kg\)


Defekt masy jest to różnica między sumą mas nukleonów (protonów i neutronów) tworzących jądro atomowe a masą spoczynkową tego jądra. Defekt masy jest równoważny energii wiązania nukleonów w jądrze \(E\)


Jednostki:

\(u\) - unit

\(kg\) - kilogram


Wzór na energię wiązania jądra

Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy) - jak stosować w praktyce?

5-1 =