Eszkola

Wzór na względna masę atomową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na względna masę atomową ma postać:

\(A_r = \dfrac{m_a}{u}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(A_r\) -  masa atomowa (względna) \([u]\)

\(m_a\) - masa pojedynczego atomu pierwiastka (bezwględna masa atomu) \([kg]\)

\(u\) - atomowa jednostka masy \(u = 1,66 \cdot 10^{-27} \: kg\)

Masa atomowa (względna) jest to liczba określona stosunkiem masy atomu pierwiastka do masy wzorca, czyli 1/12 masy atomu węgla 12C.


Jednostka:

\(kg\) - kilogram

\(u\) - unit

Wzór na względna masę atomową - jak stosować w praktyce?

1×7 =

Oprócz - wzór na względna masę atomową może Ci się przydać