Eszkola

Wzór na średni stopień polimeryzacji (polikondensacji) wzór

Wzór na średni stopień polimeryzacji (polikondensacji) ma postać:

\(\bar{P}=\cfrac{c_o}{c}=\cfrac{1}{1-p}\)

gdzie:

\(\bar{P}\) - średni stopień polimeryzacji \([-]\),

\(c_o\) - stężenie początkowe grup funkcyjnych \([\cfrac{mol}{dm^3}]\),

\(c\) - stężenie grup funkcyjnych po czasie t \([\cfrac{mol}{dm^3}]\),

\(p\) - stopień przereagowania w czasie t \([-]\).

Wzór dotyczy reakcji polikondensacji, w której jeden z substratów jest równocześnie katalizatorem.Wzór na średni stopień polimeryzacji (polikondensacji) - jak stosować w praktyce?

5+9 =