Eszkola

Wzór na zapalność metodą wskaźnika tlenowego wzór

Metoda polega na ustaleniu minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie tlenu i azotu, przy którym próbka w kolumnie umieszczona pionowo zacznie się palić.

Wzór na zapalność metodą wskaźnika tlenowego ma postać:

\(OI=\cfrac{O_2}{O_2+N_2}\cdot 100\%\)

gdzie:

\(OI\) - wskaźnik tlenowy \([\% obj]\),

\(O_2\) - graniczna zawartość tlenu w mieszaninie z azotem \([\frac{cm^3}{s}]\),

\(N_2\) - zawartość azotu w mieszaninie zawierającej graniczną zawartość tlenu \([\frac{cm^3}{s}]\).

Wzór na zapalność metodą wskaźnika tlenowego - jak stosować w praktyce?

7-2 =