Eszkola

Wzór na stałą kriometryczną wzór

Wzór na stałą kriometryczną ma postać:

\(K_k=\cfrac{RT_m^2M}{\Delta_{top} H^o}\)

gdzie:

\(K_k\) - stała kriometryczna \([\frac{K\cdot kg}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,3144621(75) [\frac{J}{mol\cdot K}]\)

\(T_m\) - temperatura topnienia czystego rozpuszczalnika \([K]\),

\(M\) - masa molowa rozpuszczalnika \([\frac{kg}{mol}]\),

\(\Delta_{top} H^o\) - molarne ciepło topnienia \([\frac{J}{mol}]\).Wzór na stałą kriometryczną - jak stosować w praktyce?

3+2 =