Eszkola

Wzór na prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy ma postać:

\(p_r=N_rp_r^o\)

gdzie:

\(p_r\) - prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy \([Pa]\),

\(N_r\) - ułamek molowy rozpuszczalnika \([-]\),

\(p_r^o\) - prężność pary czystego rozpuszczalnika w danej temperaturze \([Pa]\).Wzór na prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy - jak stosować w praktyce?

8+7 =