Eszkola

Wzór na względną prężność pary wzór

Wzór na względną prężność pary ma postać:

\(p_{wzgl}=\cfrac{p_r}{p_o}=\exp\left(-\cfrac{2\sigma}{\rho_ArR_wT}\right)\)

gdzie:

\(p_{wzgl}\) - względna prężność pary \([Pa]\),

\(p_r\) - prężność pary wodnej nasyconej nad powierzchnią materiału w kapilarze \([Pa]\),

\(p_o\) - prężność pary wodnej nad płaską powierzchnią cieczy \([Pa]\),

\(\sigma\) - napięcie powierzchniowe \([\cfrac{N}{m}]\),

\(\rho_A\) - gęstość pary wodnej \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(r\) - promień kapilary \([m]\),

\(R_w\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\).Wzór na względną prężność pary - jak stosować w praktyce?

3+7 =