Eszkola

Wzór na wielkość zasobnika c.w.u. wzór

Wzór na wielkość zasobnika c.w.u. ma postać:

\(V=90\cdot\varphi\cdot n\lg K\)

gdzie:

\(V\) - wielkość zasobnika c.w.u. \([dm^3]\),

\(\varphi\) - współczynnik akumulacji ciepła wynoszący 0,1÷0,35 \([-]\),

\(n\) - liczba mieszkańców \([szt.]\),

\(K\) - godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej \([-]\).Wzór na wielkość zasobnika c.w.u. - jak stosować w praktyce?

5-4 =