Eszkola

Wzór na bezwzględną wilgotność masową

Wzór na bezwzględną wilgotność masową ma postać:

\(Y=\cfrac{m_A}{m_B}\)

gdzie:

\(Y\) - bezwzględna wilgotność masowa \([-]\),

\(m_A\) - masa pary wodnej \([kg]\),

\(m_B\) - masa suchego powietrza \([kg]\).