Eszkola

Wzór na wielkość całkowitych osiadań wzór

Wzór na wielkość całkowitych osiadań ma postać:

\(s=\cfrac{pBf}{E_m}\)

gdzie:

\(s\) - wielkość całkowitych osiadań \([m]\),

\(p\) - nacisk na grunt pod podstawą fundamentu \([Pa]\),

\(B\) - szerokość podstawy fundamentu \([m]\),

\(f\) - współczynnik osiadania (zależny od wielu wpływów m.in. od kształtu fundamentu, dla sztywnych stóp fundamentowych o podstawie kwadratowej zaleca się przyjmować f=0,86) \([-]\),

\(E_m\) - wartość obliczeniowa modułu sprężystości \([Pa]\).


 

Wzór na wielkość całkowitych osiadań - jak stosować w praktyce?

9-4 =