Eszkola

Wzór na współczynnik efektu dźwigni wzór

Wzór na współczynnik efektu dźwigni ma postać:

\(\beta=2,67-\cfrac{t}{t_{min}}\)

gdzie:

\(\beta\) - współczynnik efektu dźwigni \([-]\),

\(t\) - grubość blachy \([mm]\),

\(t_{min}\) - minimalna grubość blachy \([mm]\).Wzór na współczynnik efektu dźwigni - jak stosować w praktyce?

2×1 =