Eszkola

Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu wzór

Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu ma postać:

\(\beta=\cfrac{u_s}{\tau_w}\)

gdzie:

\(\beta\) - współczynnik efektywnego poślizgu \([\cfrac{m^3}{N\cdot s}]\),

\(u_s\) - prędkość efektywnego poślizgu przy ścianie \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\tau_w\) - naprężenie styczne przy ścianie kapilary \([\cfrac{N}{m^2}]\).
Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu - jak stosować w praktyce?

5+4 =