Eszkola

Równanie Fenskego - wzór wzór

Równanie Fenskego wyrażone jest wzorem:

\(n=\cfrac{\lg\left(\cfrac{x_B}{x_C}\right)_D\left(\cfrac{x_C}{x_B}\right)_W}{\lg\left(\alpha_{BC}\right)_m}-1\)

gdzie:

\(n\) - liczba półek teoretycznych wraz z pracą kotła równoważną pracy jednej półki,

\(\left(\cfrac{x_B}{x_C}\right)_D\) - stosunek stężeń składników kluczowych w rektyfikacie,

\(\left(\cfrac{x_C}{x_B}\right)_W\) - stosunek stężeń tych składników w cieczy wyczerpanej,

\(\left(\alpha_{BC}\right)_m\) - lotność względna.Równanie Fenskego - wzór - jak stosować w praktyce?

5+9 =