Eszkola

Równanie Iida i Guthrie - wzór wzór

Równanie Iida i Guthrie wyrażone jest wzorem:

\(A=\cfrac{5,7\cdot 10^{-5}M\sqrt{T_m}}{\sqrt{V_m^3}\exp\left(\cfrac{\Delta E_{\eta}}{RT_m}\right)}\)

gdzie:

\(A\) - parametr bezwymiarowy \([-]\),

\(M\) - masa atomowa \([u]\),

\(T_m\) - bezwzględna temperatura topnienia \([K]\),

\(V_m\) - objętość atomowa w bezwzględnej temperaturze topnienia \([\cfrac{m^3}{mol}]\),

\(\Delta E_{\eta}\) - energia aktywacji \([\cfrac{kcal}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\).

Wyjaśnienie jednostek:

\([u]\) - unit,

\([kcal]\) - kaloria.



Równanie Iida i Guthrie - wzór - jak stosować w praktyce?

1×1 =