Eszkola

Równanie Turkdogana - wzór wzór

Równanie Turkdogana wyrażone jest wzorem:

\(\log\Delta E_{\eta}=1,36\log T_m- 3,418\)

gdzie:

\(\Delta E_{\eta}\) - energia aktywacji \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(T_m\) - bezwzględna temperatura topnienia \([K]\).Równanie Turkdogana - wzór - jak stosować w praktyce?

4×1 =