Eszkola

Wzór na gęstość strumienia ciepła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na gęstość strumienia ciepła ma postać:

\(q=\alpha (t-t_w)=\beta h_{fg} (p_w-p_v)\)

gdzie:

\(q\) - gęstość strumienia ciepła \([\cfrac{kW}{m^2}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od powietrza do powierzchni wody \([\cfrac{kW}{m^2\cdot K}]\),

\(\beta\) - współczynnik wnikania masy pary wodnej do powietrza, odniesiony do różnicy ciśnień cząstkowych \([\cfrac{kg}{m^s\cdot s\cdot Pa}]\),

\(t\) - temperatura \([^oC]\),

\(t_w\) - temperatura termometru mokrego \([^oC]\),

\(h_{fg}\) - entalpia parowania wody w temperaturze termometru mokrego, odpowiadającej jednocześnie temperaturze powierzchni kropli \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(p_w\) - ciśnienie cząstkowe pary w powietrzu nasyconym o temperaturze termometru mokrego \([Pa]\),

\(p_v\) - ciśnienie cząstkowe pary wodnej w nawilżonym powietrzu \([Pa]\).Wzór na gęstość strumienia ciepła - jak stosować w praktyce?

3×5 =