Eszkola

Współczynnik wnikania ciepła - wzory wzór

Współczynnik wnikania ciepła dla ściany płaskiej oblicza się ze wzoru (Nusselt):

\(\alpha_z=9,8+0,07\left(t_z-t_0\right)\)

gdzie:

\(\alpha_z\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(t_z\) - temperatura zewnętrznej powierzchni izolacji \([K]\),

\(t_0\) - temperatura otoczenia \([K]\).

Natomiast, dla rur, współczynnik wnikania ciepła oblicza się z następującego wzoru (Heilmann, Koch):

\(\alpha_z=9,4+0,052\left(t_z-t_0\right)\)

Współczynnik wnikania ciepła - wzory - jak stosować w praktyce?

1+1 =