Eszkola

Wzór na roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wzór

Wzór na roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma postać:

\(EP_{HC+W}=EP_{H+W} +\left(10+60\cdot \cfrac{A_{w,e}}{A_f}\right)\cdot\left(1-0,2\cdot\cfrac{A}{V_e}\right)\cdot \cfrac{A_{f,c}}{A_f}\)

gdzie:

\(EP_{HC+W}\) - roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(EP_{H+W}\) - maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(A_{w,e}\) - powierzchnia ścian zewnętrznych budynku, liczona po obrysie zewnętrznym \([m^2]\),

\(A_f\) - powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku \([m^2]\),

\(A_{f,c}\) - powierzchnia chłodzenia (o regulowanej temperaturze) budynku \([m^2]\),

\(A\) - suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku tworzących kubaturę ogrzewaną, liczoną po obrysie zewnętrznym \([m^2]\),

\(V_e\) - kubatura ogrzewanej części budynku, liczona po obrysie zewnętrznym \([m^3]\),

wyjaśnienie indeksów:

\(HC\) - ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, 

\(W\) - przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Wzór na roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej - jak stosować w praktyce?

8-2 =

Oprócz - wzór na roczny wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej może Ci się przydać