Eszkola

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny wzór

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny ma postać:

\(Q_{p,H}=w_H\cdot Q_{k,H}+w_{el}\cdot E_{el\:pom,H}\)

gdzie:

\(Q_{p,H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(w_H\) - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy ciepła do ogrzewania) \([-]\),

\(Q_{k,H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(w_{el}\) -  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej do budynku (dotyczy energii elektrycznej) \([-]\),

\(E_{el\:pom, H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą i do napędu urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji \([\cfrac{kWh}{rok}]\).Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny - jak stosować w praktyce?

4×4 =

Oprócz - wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny może Ci się przydać