Eszkola

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi ma postać:

\(\dot Q=0,4 FB\left[2g\rho_R\rho_A\left(\rho_R-\rho_A\right)\left(\rho_R^{\frac{1}{3}}+\rho_A^{\frac{1}{3}}\right)^{-3}H^3\right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left(h_A-h_R\right)\cfrac{\tau_o}{\tau_c}\cdot 10^3\)

gdzie:

\(\dot Q\) - zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi \([W]\),

\(B\) - szerokość drzwi \([m]\),

\(H\) - wysokość drzwi \([m]\),

\(\rho\) - gęstość powietrza  \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h\) - entalpia właściwa powietrza \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(F\) - współczynnik przepływu powietrza przez urządzenie zabezpieczające przed infiltracją (drzwi wahadłowe F=0,5, elastyczne taśmy F=0,6) \([-]\),

\(\tau_c\) - czas procesu chłodzenia \([h]\),

\(\tau_o\) - całkowity czas otwarcia drzwi \([h]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

Indeksy \(A\) i \(R\) odnoszą się odpowiednio do powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi - jak stosować w praktyce?

4×5 =