Eszkola

Wzór na prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór wzór

Wzór na prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór ma postać:

\(u_o=\sqrt{\cfrac{2g\left(H+\cfrac{p_o-p}{\rho_Lg}\right)}{1-\left(\cfrac{S}{S_o}\right)^2}}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(H\) - wysokość słupa cieczy w zbiorniku \([m]\),

\(S_o\) - pole powierzchni zwierciadła \([m^2]\),

\(S\) - pole powierzchni otworu kołowego \([m^2]\),

\(p_o\) - ciśnienie początkowe \([Pa]\),

\(p\) - ciśnienie końcowe \([Pa]\),

\(\rho_L\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór - jak stosować w praktyce?

4×7 =