Eszkola

Wzór na powierzchnię ogrzewalną grzejnika konwekcyjnego wzór

Wzór na powierzchnię ogrzewalną grzejnika konwekcyjnego ma postać:

\(A=\cfrac{\dot Q_g}{U\cdot \Delta t_g\cdot \varepsilon}\)

gdzie:

\(A\) - powierzchnia ogrzewalna grzejnika konwekcyjnego \([m^2]\),

\(\dot Q_g\) - obliczeniowa wydajność cieplna grzejnika \([W]\),

\(U\) - współczynnik przenikania ciepła przez ściankę grzejnika \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t_g\) - średnia arytmetyczna różnicy temperatur \([K]\),

\(\varepsilon\) - współczynnik korygujący \([-]\).Wzór na powierzchnię ogrzewalną grzejnika konwekcyjnego - jak stosować w praktyce?

2×2 =