Eszkola

Wzór na zastępcze ciepło właściwe dla mieszaniny gazowej

Wzór na zastępcze ciepło właściwe dla mieszaniny gazowej ma postać:

\(c_p=w_1c_{p1}+w_2c_{p2}+...\)

gdzie:

\(c_p\) - zastępcze ciepło właściwe \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(w_1\), \(w_2\) - udziały masowe składników mieszaniny \([-]\),

\(c_{p1}\), \(c_{p2}\) - ciepła właściwe składników mieszaniny \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\).