Eszkola

Wzór na temperaturę w strefie styku ślizgowego

Wzór na temperaturę w strefie styku ślizgowego ma postać:

\(T_s=T_o+\Delta T\)

gdzie:

\(T_s\) - temperatura w strefie styku ślizgowego \([K]\),

\(T_o\) -  temperatura otoczenia \([K]\),

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa \([K]\).